Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7

Film, filmanalys och illustration åk 7 HT 17

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Eleverna ska i denna uppgift se en film som de sedan sammanfattar. De ska därefter välja ut en händelse, karaktär eller annat inslag från filmen som de illustrerar i en bild. De ska kunna berätta om de valda motivet och varför de valde just det, var det något som var intressant, var det en höjdpunkt i filmen eller var det något som berörde eleven? Finns det en symbolik i illustrationen som eleven vill förmedla?

Syfte

Denna uppgift syftar till att utveckla elevens förmåga att framställa en bild som är inspirerad av en spelfilm.

Centralt innehåll

Undervisning/arbetssätt

Vid de två första lektionstillfällena så kommer eleverna att se filmen, till läxa nästa gång så får de hemma sammanfatta vad de sett i filmen under lektionen. Därefter kommer eleverna börja fundera ut vad de vill illustrera. Sedan kommer de göra en skiss och en planering innan de sätter igång med själv arbetet.

Bedömning

Jag bedömer deras bildframställning utifrån motivering av valt motiv och hur väl genomfört det är.


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Matriser i planeringen
BildMatris åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback