Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 1

Pedagogisk planering NO åk 1

Furuhällsskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Du kommer att utveckla dina förmågor om naturen, närområdet och göra experiment på ett lustfyllt sätt.

Syftet med undervisningen

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och vatten. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Känna till vad din kropp behöver för att må bra.

Det här ska du lära dig

Delta i samtal om vad som händer med djur och natur under de olika årstiderna.

Studera naturen och beskriva i ord/bild det du ser.

Utföra och dokumentera enkla undersökningar med tydlig vägledning.

Namnge några djur och växter i närmiljön.

Känna till hur man kan sortera och gruppera djur och växter.  

Materials egenskaper och hur material kan sorteras efter egenskapernas utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Känna till hur mat, sömn, kost, motion och kamratskap påverkar dig. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att samtala om årstiderna och göra observationer av årstidernas växlingar.

Vi kommer att studera naturen ute och dokumentera vad vi ser.

Vi kommer att göra enkla undersökningar tillsammans. Du kommer att få träna på att dokumentera dina undersökningar.

Vi kommer att se på film, läsa och samtala om olika djur och växter. I samband med det kommer vi att tala om egenskaper, hur de kan grupperas och hur de anpassar sig till olika årstider.

Vi kommer att göra olika experiment.

Vi kommer under miljöveckan arbeta med livsstil och hälsa. 

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Fortlöpande följa ditt arbete när du berättar, skriver och ritar.

Jämföra din utveckling under läsåret.

Samtala med dig om natur, djur, årstider och experiment.

Samtala med dig om hälsa och livsstil.

 


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter