Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Planering i engelska åk 7, läsår -17/18

Svärdsjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Engelska är idag det tredje största språket i världen och talas av 341 miljoner människor över hela världen. Det betyder att vilket land du än hamnar i så finns det stora chanser att du klarar dig på enbart engelska. Engelska ett kärnämne i den svenska skolan och därmed en av de absolut viktigaste ämnena. Ta därför alla möjligheter du har till att utveckla din engelska och utmana dig själv med att prata engelska så ofta du kan!

Välkomna till ett nytt läsår!

Här nedan kan du se vad vi kommer att träna på under läsåret och på vilka kunskapskrav som innehållet i undervisningen är kopplat till. Eftersom du nu har börjat på högstadiet är kunskapskraven riktade mot år 7-9. Vi arbetar utifrån läromedlet Wings, men kommer att göra vissa avstickare.  

Syfte - Varför?

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Centralt innehåll - Se nedan. 

 

Undervisningens innehåll

- samtal och dialoger, berättande och beskrivande.
- läsa olika typer av texter och använda läromedlet Wings år 7. 
- lyssna till cd, se på film mm.
- skriva olika typer av texter.
- öka ordförrådet genom att arbeta med glosor och fraser.
- du kommer att jämföra din vardag och ditt liv med barn och ungdomar i olika engelskspråkiga länder.
- du kommer också att arbeta med uttryck, grammatik och stavning. 

 

 

 Bedömning 

Du visar dina kunskaper på lektioner och på prov och redovisningar. Se kunskapskrav nedan. 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Sånger och dikter.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Matriser i planeringen
Engelska år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter