Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Vecka 34-39 Utomhusperiod

Vaksalaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Under veckorna 34-39 har vi all idrott utomhus, i första hand i närområdet. Vi fokuserar främst på konditionsfrämjande aktiviteter och orientering.

Innehåll:

  • Olika lekar, spel och idrotter.
  • Teoriuppgift som utgår från ett "hälsoproblem", där du som "hälsoexpert" ska tipsa om lämpliga kost- och träningsråd. (Se bifogat dokument). Uppgiften ska lämnas in under vecka 42!
  • Orientering. Vi börjar med att öva i närområdet (skolgård och stadsmiljö) för att sedan förflytta oss ut till större skogsområden (Stadsskogen).

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Hälsoproblem

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback