Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Min digitala bilderbok

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Ett arbetsområde som resulterar i skapande av en egen digital bilderbok där ljud, bild och text samspelar.

Hur vi arbetar:

 • Vi skriver olika typer av berättelser/texter utifrån olika typer av bilder.
 • Vi arbetar med att beskriva bilder och lära oss om texters uppbyggnad och språkliga drag.
 • Vi tränar på språkanvändning för att kunna anpassa sitt språk beroende på vem man skriver till.
 • Vi gör illustrationer och bildtexter.
 • Arbetsområdet resulterar i skapande av en egen digital bilderbok där ljud, bild och text samspelar.
 • Vi responderar och kamratbedömer varandras texter kontinuerligt.

 

Detta bedöms:

 • hur begriplig din text är för andra
 • hur du beskriver handling, personer/figurer i din text
 • hur dina ord, bilder och ljud förstärker varandra
 • hur du kan utveckla din text efter respons
 • din muntliga presentation: inledning, innehåll och avslutning

Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback