Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Svenska, Idrott och hälsa, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

4 - 6

Cykla och gå i trafiken

Hällingsjöskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Du kommer att få lära dig hur du på ett säkert sätt vistas i trafiken som gångtrafikant och cyklist.

1. Konkreta mål- elevdel

Du ska:

 • kunna beskriva var det finns trafikfarliga ställen runt skolan.
 • kunna identifiera trafikfaror på din skolväg.
 • veta hur du säkert tar dig över en trafikerad väg.
 • veta vilken sida av vägen du ska gå respektive cykla på.
 • kunna några vanliga trafikmärken och trafikregler.
 • veta hur en reflex fungerar och varför du ska använda den.
 • få undervisning i säkerhet kring bussåkande
 • veta varför du ska använda cykelhjälm
 • lära dig hur en säker cykel är utrustad och träna på balans i en cykelbana
 • diskutera risker ur bilistens perspektiv, t ex halt väglag- kan inte stoppa bilen vid övergångsställe
 • bli medveten om hållbart resande
 • kunna argumentera för varför det är bra att cykla för hälsan och för miljön

 

 

 

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Du kommer att få:

 • cykla vid olika stationer/banor på skolgården för att kunna bli säkrare i trafikmiljön
 • träna på hur du korsar en tänkt väg på cykel på ett säkert sätt, på skolgården
 • beskriva din skolväg
 • titta på kortare filmklipp, t ex hur väl du syns med reflexer
 • repetera några av våra vanligaste trafikmärken och trafikregler
 • lära dig hur en cykel måste vara utrustad enl. lag både i ljus och mörker
 • cykla en bana för att träna balans med din cykel
 • träna argumentation "varför är det bra att cykla"

 

 

 

3. Bedömning- elevdel

Du ska efter avslutat område kunna:

- berätta om riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö
- ge exempel på hur man beter sig säkert i trafiken 
- berätta vad några vanligt förekommande trafikmärken och regler betyder                

-cykelregler och vad en cykel ska ha för utrustning                                                  -

-argumentera för varför alla borde cykla mer

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

6. Kunskapskrav- LGR 11

5. Centralt innehåll- LGR 11


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback