Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

7 - 9

SO 2017/18, klass 7e

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Undervisningen redovisas endast översiktligt i denna planering. Lektionsmaterialet publiceras i samband med, eller några dagar efter, respektive undervisningstillfälle på Microsoft 365, under rubriken SO. OBSERVERA: Övningarna under rubriken "Uppgifter" görs oftast på lektionstid i skolan. (De uppgifter som kräver studier hemma återfinns i kalendern för åk7.) Uppgifterna är allmänna och kan komma att anpassas individuellt.

TEMA PARTIBILDNING (avslutning)

 • Vecka 2-2018

Onsdag

Uppstart

 

 • Vecka 3

Måndag

Muntligt framträdande (video)

TEMA STATSBILDNING

Tisdag-AULAN-Projektet

Demokratin i Sverige

Onsdag

Riksdag: Från förslag till beslut (Fokus på begrepp)

 

 

 • Vecka 4

Måndag

Regering och myndigheter (Fokus på begrepp)

Onsdag

Kommuner

 

TEMA EKONOMI

 

 • Vecka 5

Måndag

Ekonomi (BNP och statsbudgeten)

Tisdag-AULAN-Projektet

Privatekonomi

Onsdag

* [Ungdomsgruppen]

 

 

 • Vecka 6

Måndag

***

Onsdag

Bedömning och flödesschema

 

 • Vecka 7

Måndag

Ekonomi (Arbetslöshet I)

Onsdag

Ekonomiskt seminarium (Arbetslöshet II & inflation)

 

 

TEMA RELIGION

 • Vecka 8

Måndag

Studiebesök kyrkan, församlingshemmet 13:30

[Tema "medmänniska": om människans roll/uppdrag i världen. Film och diskussion. Ingen läxa]

Onsdag

Monoteism/Abrahamitiska religionerna

[Föreläsning om hur man ser på Gud och människans roll/uppdrag i världen]

 

______________________________________________________________

S P O R T L O V

______________________________________________________________

 

 • Vecka 10

Måndag

Monoteism/Abrahamitiska religionerna, forts 

[Repetition av lektionen ons v8 samt tolkningsövningar med Bibeln och Koranen om människans roll/uppdrag i världen.]

Tisdag-AULAN-Projektet

Etik

Onsdag

Monoteism/Abrahamitiska religionerna, forts 

[Föreläsning om olika begrepp inom religionerna. Begreppen är läxa till måndag nästa vecka.]

 

 

 • Vecka 11

Måndag

Hinduism

["Centrala tankegångar och begrepp": Föreläsning om hinduismens syn på Brahman och människans roll/uppdrag i världen, samt olika begrepp inom hinduismen]

Onsdag

SBD (Ingen lektion)

 

 • Vecka 12

Måndag

STUDIEDAG (Ingen lektion)

Tisdag-AULAN-Projektet

Etik

Onsdag

Buddhism

 

 • Vecka 13

Måndag

Avslutande seminarium 

[Inledningsvis prövades begrepp inom samtliga världsreligioner. Därefter hade vi en diskussion kring likheter och olikheter i helklass. Slutligen fick alla skriva ett resonemang kring likheter och olikheter mellan några världsreligioner.]

 

TEMA HISTORIA

Onsdag

Antiken, Romerska riket

 

______________________________________________________________

P Å S K L O V

______________________________________________________________

 

 • Vecka 15

Måndag

UTVECKLINGSSAMTAL

Onsdag

Studie- och yrkesvägledning

[Maria Konkéll förberedde klassen mot gymnasiestudier genom att informerade om meritvärde, olika program och hur årets gymnasieval förlöpt bland niorna. ]

 

 

 • Vecka 16

Måndag

Repetition av stormakter under forntiden/antiken.

[Återkoppling till förra lektionen och delning av en presentation, skapad av de olika grupparbetena. ]

Machtübernahme (Hitlers maktövertagande)

[Presentation av olika bakomliggande faktorer som ledde fram till maktövertagandet, första delen.]

Onsdag

Machtübernahme (Hitlers maktövertagande), forts

[Presentation av olika bakomliggande faktorer som ledde fram till maktövertagandet, andra delen.]

 

 

 • Vecka 17

Måndag

Första världskriget

[Genomgång utifrån Gleerups (se "Gleerups, första världskriget.docx" i 365/utbildningsmaterial). Fokus på hur första världskriget på olika sätt ledde fram till Hitlers maktövertagande. Introduktion av Gleerups överstryknings- och kommentarsfunktion.]

Onsdag

Industrialiseringen

[Genomgång av den industriella revolutionen och samhällsförändringarna. Fokus på hur detta på olika sätt ledde fram till Hitlers maktövertagande.]

 

 

 • Vecka 18

Måndag

LOV

Onsdag

Industrialiseringen, forts

[Framväxten av ideologier. Exempel på industrialiseringens utveckling i Storbritanniens, Napoleons betydelse för nationalismen samt industrialiseringen av Sverige.]

 

 

 

 • Vecka 19

Måndag

Arbetspass inför inlämning

[Fokus på grunderna i powerpoint, samt att få med faktorer de upplever viktiga för att förklara att Hitler lyckades komma till makten i presentationen. Jag handleder under hela lektionen]

Onsdag

Arbetspass inför inlämning, forts

[Fokus på att hjälpa de som missade förra lektionen, samt fortsatt handledning av övriga. Målet är att alla kan utveckla arbetet självständigt hemma inför inlämningen.]

 

 

 

 • Vecka 20

Måndag

Inlämning av uppgiften "Hitlers maktövertagande"

[Sker under lektionen. Jag kontrollerar att alla arbeten ligger tillgängliga uppe i inlämningsmappen innan lektionen är slut.]

 

TEMA GEOGRAFI

 

 • Vecka 20

Onsdag

Introduktion: demografi/källkritik

[Översiktlig presentation av kursen, "nya" trender inom demografin (TED-föreläsning) samt Gapmindertest.]

 

 

 

 • Vecka 21

Måndag

Demografi/källkritik

[Trender inom befolkningsökningen, med fokus på hur religionens påverkar utvecklingen.]

Onsdag

Etikstudier inför inlämning

[Självstudier: jag var sjuk]

 

 

 

 • Vecka 22

Måndag

Hotet mot tillväxten

[Allt tycks peka mot en lysande framtid, men det finns undantag. Vi lär oss om de verkliga hoten mot framtiden. Dessa är tyvärr i allt väsentligt frånvarande i den Svenska valrörelsen idag.]

Onsdag

Kulturgeografi, fallstudie av Vaxholm

[Samhällsplaneringen av Vaxholm: gruppuppgift.]

 

 

 

 • Vecka 23

Måndag

Transportgeografi, fallstudie av Vaxholm

[Samhällsplaneringen av Vaxholm: gruppuppgift film.]

Onsdag

NATIONALDAG (ingen lektion)

 

 

 

 

 • Vecka 24: AVSLUTNINGSVECKA

Måndag

Avslutande handledning och dokumentation

Onsdag

STÄDDAG (ingen lektion)

 

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
SO (Nr 1): "Rättsbegrepp"
SO (Nr 2): "Etik, fallstudium plånboken"
SO (Nr 3): "Brottsbekämpning" [Hemma]
SO (Nr 4): "Personlig ideologi"
SO (Nr 5): "Partiprogram skolpolitik"