Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Muntlig redogörelse

Trönö skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Vi kommer att träna på att tala inför grupp med hjälp av stödord.

Arbetssätt och bedömning

Arbetssätt:
Vi kommer att:

  • skriva en text om valfritt ämne
  • skriva stödord utifrån texten
  • träna på att redovisa inför mindre grupp
  • redovisa inför helklass

Bedömning:
Vi kommer att bedöma din förmåga att:

  • berätta om ditt ämne inför klassen
  • förbereda din redogörelse
  • tala till åhörarna
  • hålla kontakt med åhörarna med blicken
  • använda ditt kroppsspråk vid redovisningen

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Muntlig redogörelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter