Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

9

ExamensArbete ht18-vt19

Svaleboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Under hösterminen har du helt fria händer att skapa något helt eget och unikt arbete. Du har under fyra terminer fått kunskap om olika tekniker och hantera olika verktyg i ämnet bild. Nu har du möjligheten att presentera ditt arbete utifrån dessa och skapa DIN egna BILDBOK utifrån ett eget valt tema!

 

EXAMENSARBETE ÅR9 "Min BildBok"

 

Börja med att skriva en planering

 

Vad ska ditt arbete handla om? Välj Tema och Titel

 

Vilka tekniker och material tänker du arbeta med?

 

Gör skisser till ditt arbete

 

Fundera på texter till dina bilder, texter kan vara ex poesi, fakta, musik texter, tankar mm

 

Välj lämpliga tekniker för varje bild som du ska arbeta med

 

BildBok…

 

Ska ha en framsida och baksida

 

Framsidan ska innehålla titel på ditt arbete, ha en "presentationsbild"/bild som representerar ditt arbete innehålla namn och klass. OBS! Bilden på framsidan är inte inräknad i de valda tekniker och därför vara en bild som du upprepar/internet el liknande

 

Innehållsförteckning av valda tekniker och material (framsidans baksida är en innehållsförteckningssida!)

 

Du ska sedan i boken presentera MINST TRE BILDER I TRE OLIKA TEKNIKER OCH MATERIAL så som:

 

Måleri-akryl, akvarell

 

Grafik-linoleum el grafikplast

 

Skrapkartong-skrapteknik i svart kartong

 

Skulptur/3d bild i valfritt material (visas upp och ingår sedan som foto i boken)

 

Blandteknik-att fritt själv blanda olika material

 

Collageteknik-klippa o klistra

 

Mosaik

 

Blyerts/kol teknik-tänk på att en blyerts bild ska representera hela gråskalan, från svart till vitt och att använda stompf och 2B-8B blyerts, använda skuggteknik!

 

Oljepastell, färgpennor samt akvarellpennor

 

Foto-minst 7st foto som du själv har tagit

 

 OBS!!!! Tuschpennor är INGEN TEKNIK   (men kan ingå i din bild!)

 

Tänk på att välja tekniker som DU behärskar bra eller väl, det innbär inte att du når högre betygs nivåer för att du gör fler bilder än de tre som ska ingå! Tänk på ditt helhets resultat av boken med god layout, genomtänkt arbete/tema, välarbetade bilder och texter som håller sig väl med dina bilder,

 

GOD PLANERING, dvs att du utnyttjar tiden väl som räknas!

 

För att ditt arbete ska uppnå nivå för E måste samtliga tekniker/material du valt uppnå kunskapskrav för E (visa att du har kunskap om dessa). Är du osäker på kunskapskraven för de olika betygs nivåerna se matris.

 

Ditt Examensarbete kommer du att lämna in under vecka 21-22 för bedömning och då ska även en BILDANALYS konnotativt-Denotativt samt en bildredigeringsuppgift ingå i din bildbok därför tror jag att du kommer att behöva ca 5-6st A2 ritpapper. Dessa uppgifter kommer vi att arbeta med under vårterminen -18.

 

                                                                                               

                                                                                            Lycka till  / Mia    


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris bild år7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback