Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

1 - 3

Filtfilurer, åk3

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

I det här arbetsområdet ska du få lära dig hur man kan arbeta från skiss, en idé, till ett färdigt slöjdföremål. Hur vill du att din filur ska se ut?

Målet med undervisningen är att...

  • skapa en filur i filt
  • du ska få lära dig några olika sömmar för hand,  förstygn, kastsöm och langettsöm
  • du ska få lära dig arbetsprocessen, från idé, planering, genomförande till utvärdering av färdig filur

 Så här ska vi arbeta...

Vi kommer gemensamt att gå igenom hur man kan rita en skiss. Hur man med skissens hjälp gör mönster till sin filur. Vi kommer att gå igenom hur man klipper ut i tyg med hjälp av ett mönster. Vi kommer att gemensamt gå igenom hur man syr de olika stygnen för hand och hur man fäster tråden i början och slut. Du kommer efter arbetet att få börja träna dig på förmågan att utvärdera arbetsprocessen skriftligt.
 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

  • kan skapa enkla saker med hjälp av enkla instruktioner, filuren
  • hanterat de redskap och verktyg och hantverkstekniker du använt i arbetet med din filur
  • kan berätta om hur du arbetat i slöjden 

 

 


Läroplanskopplingar

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Matriser i planeringen
Slöjd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter