Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Koll på matematik 4A kap 4

Wallbergsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 november 2017

Det första avsnittet börjar med repetition av vad multiplikation innebär samt tabellträning. Sedan får eleverna arbeta med multiplikation med 10 och 100. Kapitlets andra del handlar om division, tabellträning och division med 10 och 100. Sista avsnittet behandlar sambandet mellan multiplikation och division. Eleverna får också träna på att välja rätt räknesätt till textuppgifter.

Vad kommer vi att arbeta med?

Centrala innehållet:

  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om

  • multiplikations-och divisionstabellerna
  • att multiplicera och dividera med 10 och 100
  • samband mellan multiplikation och division

Hur kommer vi att arbeta?

Under v. xx-xx kommer vi att arbeta med kapitel 4.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.

Vi kommer att arbeta med olika parövningar som behandlar addition och subtraktion. Till exempel mattekluringar och mattespel.

Vi kommer att arbeta i matteboken.

Hur kommer vi att bedöma?

Eleverna kommer att få matteläxa tisdag till måndag. 

Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.

Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.

Självbedömning innan kapitlets början och efter. 

Till varje kapitel finns ett test. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback