Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik åk 2

Vinbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Du ska få utveckla ditt intresse och dina kunskaper inom matematik.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få arbeta med att:

- formulera och lösa problem samt att kunna berätta hur du tänkt.
-automatisera lilla plus och minus samt dela upp talen mellan 0-10.
-förstå talens värde inom talområdet 0-1000.
- förstå stora plus 0-20 och stora minus 0-20.
- förstå symbolerna (+ - =) och deras placering.
-avläsa klockan hel/halv, kvart i/över.
- få förståelse för begreppen hälften/dubbelt.
- volym, vikt, längd och dess enheter

- area och omkrets

- sortera, jämföra och beskriva geometriska former och kroppar

- multiplikation

- algoritm med addition och subtraktion

 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer ovanstående kunskaper när vi arbetar, samtalar och undersöker tillsammans. Vi samtalar om hur du kan arbeta vidare i din kunskapsutveckling.

 

Vi bedömer dig utifrån Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning.


Undervisning och arbetsformer

- Vi har gemensamma genomgångar.

- Vi samtalar, lyssnar och diskuterar.

- Vi arbetar i "Nya matematikboken".

- Vi använder konkret material.

- Vi gör räknehändelser.

- Vi har gemensam problemlösning.

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback