Skolbanken Logo
Skolbanken

Pupporna Vecka 39

Hattstugans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 21 september 2017

Lektionsplanering: Pupporna veckorna 39-40. Denna planeringsperioden kommer vi att fokusera på begreppen i matematik, i värdegrund på att definiera vad en kamrat är och i språk börjar vi med Bornholm.

Vecka: 39

Lektionsplanering – Puppan Dag: Måndag

 

Huvudaktivitet: Utedag med matematik

 Utse en hjälpreda för veckan.

Syfte/mål: Undervisa kring begreppen vikt, volym, tungt, lätt, lite, mycket.

Gå tillsammans i ledet, träna på att hålla en kompis i handen vilken som. Fokusera på att det är vi som är Puppor och går iväg. Titta på vad det finns för natur material-utebildning.

 

Lektion 1: Samling kring begreppen vikt och volym, gör en tankekarta.

Lektion 2: Utedag tillsammans med vårt partner arbetslag, Gladan och gruppen Vargarna

Vi går till dungen vid brandbilslekplatsen där undervisar vi i vikt och volym. Vargarna tar med olika mått och vatten. Pupporna tar med våg, sand och frukt att väga.

Lektion 3: Träna hjälpsamhet i groventré, hur kan man hjälpa en kamrat med jacka, skor eller annat. Arbeta med faderkompisar.

Syfte/mål: Samarbeta och träna empati, vad kan jag hjälpa min vän med.

Utvärdering:

 

 

 

 

Vecka: 39

Lektionsplanering – Pupporna Dag: Onsdag

 

Huvudaktivitet: Språksamling med namnlappar, rim och ramsor.

Utegymnastik med samarbetslekar, bollekar och fallskärmen. Se planering i pärmen.

 

Syfte/mål:  Utveckla sitt tal språk och få ett större ordförråd.
Att röra sig efter angivna instruktioner, regler i lekar och att automatisera rörelser.

Lektion 1:  Struktur på samlingen hur vi börjar, var vi sitter. Använda våra djurbilder där vi ska sitta. För och efternamn, klappa stavelser, klappa ramsor och rimma lättare rim med rimpilarna.

Lektion 2: Ute gymnastik på Hattstugans gård.
Uppvärmning med sånger och ramsor i gympa pärm (Lis). Leka samarbetslekar, kramleken och sälla sig i rockringsleken, bollekar och samarbetas lekar med fallskärmen ( se papper )

Lektion 3: Träna hjälpsamhet i groventré, hur kan man hjälpa en kamrat med jacka, skor eller annat. Arbeta med faderkompisar.

Syfte/mål: Samarbeta och träna empati, vad kan jag hjälpa min vän med.

Utvärdering:

 

 

 

Vecka: 39

Lektionsplanering – Puppan Dag: Torsdag

 

Huvudaktivitet: Tema arbete Kamratskap

 

Syfte/mål: Göra saker tillsamman och träna samarbete, använda olika tekniker och våga ta plats i skapandet i gruppen.


Lektion 1: Samling kring vad en kamrat är. Gör en tankekarta kring vad förlåt betyder. Kan man bli ovänner och vänner igen? Kompissånger. Läs boken om förlåt.

Lektion 2: Se planeringen i kompismaterialet, välj skapande utifrån planeringen

Lektion 3: Träna hjälpsamhet i groventré, hur kan man hjälpa en kamrat med jacka, skor eller annat. Arbeta med faderkompisar.

Syfte/mål: Samarbeta och träna empati, vad kan jag hjälpa min vän med.

Utvärdering:

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback