Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

3D gestaltning i ståltråd

Fuxernaskolan 7-9, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 16 mars 2023

3D gestaltning i ståltråd. En ståltråd och egna idéer blir till en spännande skulptur

 

KKursplan i ämnet

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • Kommunicera med bilder för  att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders utryck, innehåll och funktioner

Uppgift:

- Sök inspiration på nätet

- Gör en skiss på din tänkta skulptur

- Börja forma ståltråden så din skulptur växer fram utifrån din skiss

- Utveckla din figur för att förstärka utrycket/ rörelsen/känslan i den

- Ta med en nederdel från tex mjölkpaketet för att gjuta en bottenplatta till din skulptur

- Dokumentera varje vecka med bild på din skulptur och text (arbetsprocess) där du alltid utgår från frågorna VAD, HUR och VARFÖR?

 

Jag kommer att bedöma:

Din förmåga att hantera verktyg och material (ståltråd)

Din förmåga att arbeta efter en egen idé

Din färdiga skulptur

Din presentation (foto i unikum)

Din arbetsprocess/ omdöme på ditt arbete och resultatet

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav BILD 7-9 Lilla Edet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback