Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Engelska år 2

Vinbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Vi kommer att repetera ord/fraser, siffrorna 1-20. Vi fortsätter med 10-talen till 100. Vi repeterar även kläder, kroppen, mat, frukt och djur. Under det här läsåret kommer eleverna att få en egen arbetsbok och de kommer även där att få utveckla sin skrift.  Sång,ramsor och lekar har en stor del i vår undervisning.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och  enkel skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att fortlöpande bedöma att du 

  • förstår innehållet i talad engelska när vi tex har högläsning
  • kan svara på enkla frågor på engelska
  • vågar prova prata engelska
  • deltar i lekar sånger och ramsor

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

  • Sjunga engelska sånger
  • Repetera färger, siffror, hur man presenterar sig m.m
  • Prata engelska i par/grupper/hela klassen
  • spela spel
  • Lära oss ramsor
  • Arbeta med  boken Learn English.

 

 


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter