Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matteborgen 4A kapitel 1-3

Södermalmsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 20 september 2017

När vi har matematik är det matematiska samtalet viktigt. Vi utbyter tankar och ni lär av varandra. Olika metoder passar olika elever därför är det viktigt att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter. När du arbetar i boken får du träna färdigheter och bygga upp en säkerhet i att använda olika lösningsmetoder. I kapitel 1 arbetar vi med Taluppfattning, i kapitel 2 med addition och subtraktion och i kapitel 3 med geometri.

Mål för lektionen/lektionerna:

TALUPPFATTNING:

 • Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000
 • Förstå vårt talsystem
 • Kunna ordna tal efter storlek
 • Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

ADDITION OCH SUBTRAKTION:

 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • Veta hur likhetstecknet används
 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000
 • Kunna använda addition och subtraktion vid problemlösning

GEOMETRI: 

 • Kunna mäta och rita sträckor
 • Kunna uppskatta och mäta längder
 • Kunna växla mellan olika längdenheter
 • Kunna känna till egenskaper och namn på några geometriska objekt
 • Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar efter givna mått
 • Kunna räkna ut figurers omkrets

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete
 • EPA
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov på kapitel 1-3.
 • kluringar och mattespel.

Bedömning/synliggörande av förståelse

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.
 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen
Matteborgen 4A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter