Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Linjer och former, konstens grunder

Malmabergsskolan, Västerås Stad - slutgallrad · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Linjer och former är grunden för bilden.

Linjer och former - konstens grunder

2017-08-29 -- 2017-10-31

Syfte med arbetsområdet

 

Du ska få lära dig bildkonstens grunder, linjer och former för att sedan använda dessa kunskaper i det egna fortsatta bildskapandet. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
  • I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
  • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Konkretiserade mål

 

I arbetet med bildkonstens grunder ska du lära dig att kunna använda olika slags linjer och former för att göra dina bilder. 

Du lär dig tekniker och lär känna olika material.

Du ska kunna några begrepp som vi använder för att kunna samtala om bilder, egna och andras. (bl a linjer, streckad linje, kontur, perspektiv, former,organisk form, akvarellpenna, blyertspenna,)

Kopplingar till läroplanen

  • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Undervisningens innehåll

Vi provar olika slags linjer för att se vilken sort som passar bra för t ex att skissa, göra konturer, ytor etc. 

Olika former ger också  olika bilduttryck och kan vara grunden för bilder på landskap, djur eller annat. 

Efter att ha skapat några bilder med  genomgång tillsammans blir det tid att göra sina egna bilder med egna idéer. 

 Eleverna får också träna på ansiktets proportioner och hur ett ansikte kan skapas med hjälp av en enkel teknik. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Bedömning

 

Bedömningen görs utifrån hur du kan använda kunskap om olika sorters linjer, former och ytor för att göra bilder, t ex i ditt skissande och hur du vidare utvecklar bilden.

Du ska kunna prata om egna och andras bilder och använda lämpliga begrepp.

Kopplingar till läroplanen

  • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • LINJER

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback