Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

7 - 9

SO 2017/18, klass 7f

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Undervisningen redovisas endast översiktligt i denna planering. Det är tänkt att lektionsmaterialet skall publiceras i samband med respektive undervisningstillfälle på Microsoft 365. OBSERVERA: Övningarna under rubriken "Uppgifter" görs oftast på lektionstid i skolan. (De uppgifter som kräver studier hemma återfinns i kalendern för åk7.) Uppgifterna är allmänna och kan komma att anpassas individuellt.

TEMA PARTIBILDNING (avslutning)

 • Vecka 2-2018

Torsdag

Uppstart

Fredag

Muntligt framträdande (video)

 

TEMA STATSBILDNING

 • Vecka 3

Tisdag-AULAN-Projektet

Demokratin i Sverige

Torsdag

Riksdag: Från förslag till beslut (Fokus på begrepp)

Fredag

Regering och myndigheter (Fokus på begrepp)

 

 

 • Vecka 4

Torsdag

Kommuner

Fredag

Seminarium och arbetsuppgift om demokrati

 

TEMA EKONOMI

 

 • Vecka 5

Tisdag-AULAN-Projektet

Privatekonomi

 

Torsdag

Ekonomi (BNP och statsbudgeten)

Fredag

***

 

 • Vecka 6

Torsdag

***

Fredag

Ekonomi

(Arbetslöshet och Inflation)

 

 

 • Vecka 7

Torsdag

Ekonomi, forts

(Seminarium: partipresentationer)

 

TEMA RELIGION

 

Fredag

Monoteism/Abrahamitiska religionerna

["Centrala tankegångar": Föreläsning om hur man ser på Gud och människans roll/uppdrag i världen]

 

 

 • Vecka 8

Torsdag

Studiebesök kyrkan (Församlingshemmet) kl 13:10

[Tema "medmänniska": om människans roll/uppdrag i världen. Film och diskussion. Ingen läxa]

Fredag

Monoteism/Abrahamitiska religionerna, forts 

["Begrepp": Repetition av förra lektionen samt tolkningsövningar med Bibeln och Koranen om människans roll/uppdrag i världen. Föreläsning om olika begrepp inom religionerna. Begreppen är läxa till nästa gång.]

 

______________________________________________________________

S P O R T L O V

______________________________________________________________

 

 • Vecka 10

Tisdag-AULAN-Projektet

Etik

Torsdag 

Hinduism

["Centrala tankegångar": Föreläsning om hinduismens syn på Brahman och människans roll/uppdrag i världen]

Fredag

Hinduism, forts

["Begrepp": Repetition av lektionen i måndags samt föreläsning om olika begrepp inom hinduismen. Begreppen är läxa till nästa gång.]

 

 

 • Vecka 11

Torsdag

Buddhism

[Begrepp från läxan prövas i Socrative, ej genom redovisningar)

Fredag

Buddhism, forts

 

 • Vecka 12

Torsdag

Förberedelser inför seminarium

(imorgon)

Fredag

Avslutande seminarium

med läxförhör (religion)

 

TEMA HISTORIA

 • Vecka 13

Torsdag

Antiken, Romerska riket

Fredag

LÅNGFREDAG

 

______________________________________________________________

P Å S K L O V

______________________________________________________________

 

 

 • Vecka 15

Torsdag

Utvecklingssamtal (ingen lektion)

Fredag

Antiken, Romerska riket (forts)

[Gruppvis analyser av forntida/antika stormakter: Egypten, Mesopotamien, Fenicien och Hellas ("Grekland") under Alexander den Store.]

Studie- och yrkesvägledning

[Maria Konkéll förberedde klassen mot gymnasiestudier genom att informerade om meritvärde, olika program och hur årets gymnasieval förlöpt bland niorna.]

 

 

 • Vecka 16

Torsdag

Repetition av stormakter under forntiden/antiken.

[Återkoppling till förra lektionen och delning av en presentation, skapad av de olika grupparbetena.]

Machtübernahme (Hitlers maktövertagande)

Fredag

Nationalism, socialdarwinism och rasism 

 

 

 

 • Vecka 17

Torsdag

Första världskriget

[Genomgång utifrån Gleerups (se "Gleerups, första världskriget.docx" i 365/utbildningsmaterial). Fokus på hur första världskriget på olika sätt ledde fram till Hitlers maktövertagande. Introduktion av Gleerups överstryknings- och kommentarsfunktion.]

Fredag

Industrialiseringen

[Genomgång av den industriella revolutionen och samhällsförändringarna. Fokus på hur detta på olika sätt ledde fram till Hitlers maktövertagande.]

 

 

 

 • Vecka 18

Torsdag

FRILUFTSDAG

Fredag

Arbetspass inför inlämning

[Fokus på grunderna i powerpoint, samt att få med faktorer de upplever viktiga för att förklara att Hitler lyckades komma till makten i presentationen. Jag handleder under hela lektionen]

 

 

 

 • Vecka 19

Torsdag-Fredag

LOV

 

 

 

 • Vecka 20

Torsdag

Arbetspass inför inlämning, forts

[Fokus på att hjälpa de som missade förra lektionen, samt fortsatt handledning av övriga. Målet är att alla kan utveckla arbetet självständigt hemma inför inlämningen.]

Fredag

INLÄMNING Hitlers maktövertagande

 

TEMA GEOGRAFI

 

 • Vecka 21

Torsdag

Etik, inför inlämningen

[Självstudier: jag var sjuk]

Fredag

Etik, inför inlämningen

[Självstudier: jag var sjuk]

 

 

 • Vecka 22

Torsdag

Demografi, transport- och kulturgeografi, fallstudie av Vaxholm

[Samhällsplaneringen av Vaxholm: gruppuppgift kartografi.]

Fredag

Demografi, transport- och kulturgeografi, fallstudie av Vaxholm

 

[Samhällsplaneringen av Vaxholm: gruppuppgift kartografi.]

 

 

 

 

 • Vecka 23

Torsdag

Demografi/källkritik

[Trender inom demografi i allmänhet och befolkningsökningen i synnerhet, med fokus på hur religionens påverkar utvecklingen.]

Fredag

Hotet mot tillväxten

[Allt tycks peka mot en lysande framtid, men det finns undantag. Vi lär oss om de verkliga hoten mot framtiden. Dessa är tyvärr i allt väsentligt frånvarande i den Svenska valrörelsen idag.]

 

 

 

 • Vecka 24: AVSLUTNINGSVECKA

Tisdag

MENTORSDAG (ingen lektion)

Fredag

 AVSLUTNING (ingen lektion)

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
SO (Nr 1): "Rättsbegrepp"
SO (Nr 2): "Etik, fallstudium plånboken"
SO (Nr 3): "Brottsbekämpning" [Hemma]
SO (Nr 4): "Personlig ideologi"
SO (Nr 5): "Partiprogram skolpolitik"