Skolbanken Logo
Skolbanken

Lpp Motorik ht 2017-vt 2018

Stenbergaskolan anpassad grundskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 21 september 2017

 

Motorik

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Centralt innehåll

 

I årskurs 1–9

 

Rörelse

 

 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 

Hälsa och livsstil

 

 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.

 

Friluftsliv och utevistelse

 

 • Undersöka och orientera sig i närmiljön.
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

 

 

 

Höstens 2017-våren 2018

 

Skolans mål är att varje elev får förutsättning att utvecklas. Under läsåret arbetar vi med:

 

  • Vi stimulerar eleven genom att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Som vid promenader, trappträning, miniröris, idrott.

  • Vi uppmuntrar eleven till att utföra rörelser med balans och kroppskontroll. Även att delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter. Dessutom i olika former av vattenaktiviteter.

  • Vi uppmuntrar eleven att delta i kommunikation om betydelse av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.

  • Vi stärker eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.

  • Vi stärker eleven i varierande utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.

    

   Planering idrott ht 2017-vt 2018

    

 • V.35–38                Lekar

 • V.39–42                Motorikbana

 • V.43–46                Bollspel

 • V.47–49                Stafett/lek

 • V.50–51                Ringdans

 • V.2–5                     Skridskor

 • V.6–9                     Motorikbana

 • V.10–13                Lekar/Stationer

 • V.14–17                Stafett/lek

 • V.18–23                Ute? /Bollspel

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Mölndals stad - Motorik (träningsskolan)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback