Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

TAL åk 9 HT-17

Kyrkskolan 7-9, Ludvika · Senast uppdaterad: 21 september 2017

Talens fantastiska värld! I det här avsnittet kommer du att få förståelse för och lära dig att använda tal i olika former såsom hela tal, rationella tal, irrationella tal, primtal, negativa tal, tal i potensform och kvadratrot. Du ska också lära dig om Pythagoras sats och hur du kan använda den i olika former av problemlösning.

Tal åk 9

Ämnesmål till dig som elev

Efter avsnittet ska du kunna:

 • sortera tal i olika talmängder
 • faktorisera tal
 • räkna med negativa tal
 • räkna med potenser
 • förstå mer och repetera vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten ur ett tal
 • Repetera och använda dig mer av Pythagoras sats

Matteord att komma ihåg:
Talmängder, naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, primtal, sammansatta tal, primfaktorer, faktorträd, negativa tal, potensform, grundpotensform, kvadrattal, kvadratrot, Pythagoras sats, katet, hypotenusa

Arbetsformer

 • Lärarledda genomgångar
 • fördiagnos fredag 22/10
 • Digitala genomgångar
 • Problemlösning enskilt eller i grupp
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid
 • Praktiska uppgifter
 • Uppgifter med digitala hjälpmedel
 • Prov fredag v41

Bedömning

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Vi bedömer din förmåga genom:

 • teoretiska och praktiska bedömningsuppgifter/prov
 • muntliga bedömningsuppgifter/prov
 • deltagande i diskussioner och samtal under lektionstid

Bedömning sker fortlöpande under pågående arbetsområde. Vi bedömer vilken kvalitet du visar i dina uträkningar (val av metoder och användning av matematiska begrepp), och i dina resonemang, och hur väl du kommunicerar. Vi bedömer också kvaliteten på din problemlösningsförmåga.

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback