Skolbanken Logo
Skolbanken

Hösttema 1-3 Eken grundsärskolan ht 17

FD Toltorps förskola medarbetarsamtal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Vi utgår från årstiden Hösten. Vi, talar om, undersöker, betraktar, målar, sjunger, räknar, skriver, läser...osv. om hösten.

Tidsperiod

Ht 17

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi arbetar med höstord inom området bokstavsinlärning. Vi läser och berättar faktaböcker och djursagor etc. Vi samtalar kring djur och växters livsmiljö och hur djuren och växterna  anpassa sina liv under året.  Vi tittar på former i naturen och jämför med de geometriska formerna, räknar föremål i naturen och på bilder. Vi studerar naturen genom att ta in löv, kvistar och bär etc i klassrummet. Försöker titta på föremålens form och konturer, samt följa med penna, titta på färger inom temat, använder olika material och verktyg.

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Se nedan

 

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att framställa bilder . Detta kommer du få möjlighet att visa bla i de olika bildaktiviteterna.

Jag kommer att bedöma din förmåga att lösa matematiska problem i vardagen under skogspromenad, sagostund, fruktstund, rastsituation etc

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda och uttrycka ämnesspecifika begrepp inom temat djur och natur. Exempelvis får du möjlighet att visa detta i samtal, samlingar, ,promenader,  etc.

Jag kommer att bedöma din läsförståelseförmåga, samt egen läs- och skrivförmåga. Detta kommer du få möjlighet att visa vid högläsning, egen läsning, skrivning på symwritern, filmvisning etc.

 

 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

jämföra och reflektera över bilder,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

lösa matematiska problem,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

skriva texter för olika syften och mottagare,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.

Några verktyg och tekniker för bildframställning.

Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.

Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.

Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt

De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.

Geometriska mönster.

Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.

Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.

Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel odling, djurhållning och olika former av tillverkningsindustri. Deras betydelse för elevens dagliga liv.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.

..

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.

Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.

Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.

Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.

Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback