Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Planering av engelska åk 2 och 3

Toråsskolan F-3, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Engelska är ett språk som talas av många människor i världen. Under årskurs 2 och 3 ska du få lyssna på och träna på att säga enkla engelska ord och fraser.

Syfte ur Lgr 11

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och förmedla nyttan av språkkunskaper. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift .

Våra mål

Målen är att du:

– förstår mycket enkla instruktioner, vanliga ord och meningar. – berättar något om dig själv eller någon annan genom att använda det du kan om färger, siffror, kläder och kroppsdelar. – läser och översätter enkla ord och meningar. – sjunger med i enkla sånger. – följer med i handlingen i enkla filmer t.ex. Kids English Zone.

Så här arbetar vi

Träna på att våga prata/uttala enkla ord och fraser kring till exempel; färger, siffror, djur, sporter, kläder och kroppsdelar. Säga, förstå och svara på enkla fraser såsom "How are You? What´s your name?" Repetera om aktuella områden ur serien "Kids English Zone".Sånger och ramsor. Samtal i gruppen genom att härma fraser och prova själv. Charader

Så här visar du vad du lärt dig

Genom att du visar förståelse för det vi tränar och genom att du visar nyfikenhet och lust att prova att använda det engelska språket.

Genom att måla en figur som du sedan får berätta om för dina kamrater. Du använder dig av enkla fraser och ord ur samlingarna färger, siffror, djur, kläder, kroppsdelar och sporter.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback