Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering i svenska åk 1-3

Rävekärrs anpassade grundskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Under läsåret kommer eleverna kontinuerligt få träna på att tala, läsa och skriva. Eleverna kommer använda sig av digitala hjälpmedel i sin läs- och skrivutveckling, samt använda sig av bildstöd för att kunna uttrycka egna åsikter, tankar och känslor.

Tidsperiod

Denna pedagogiska planering gäller läsåret 22/23. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • veckans bokstav. Hemliga lådan.
 • vi tränar på hur bokstaven låter och använder FonoMix för att se hur munnen formas vid bokstavsljudet.
 • träna bokstavsljud, avkodning och ordbilder.
 • träna bokstavsformer, både gemener och versaler.
 • träna handstil.
 • läsa texter av olika slag. 
 • arbeta med rim, ramsor och sånger. 
 • träna ord- och läsförståelse. 
 • skriva egna ord och meningar för hand och på dator.
 • på samlingarna tränar eleverna på att uttrycka känslor och åsikter samt att lyssna på klasskamraternas tankar. 
 • lyssna på högläsning av olika texter.
 • med bildkartor, som eleverna har till stöd när de ska uttrycka känslor, händelser m.m.
 • träna oss på att framföra egna åsikter på klassrådet.

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften.
 • läsa.
 • skriva. 
 • att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar. 
 • utveckla sina kunskaper om hur svenska språket är uppbyggt.
 • utveckla och fördjupa sin ord- och begreppsförståelse.
 • utveckla sin förmåga att hantera olika digitala kommunikationsverktyg.

 Kunskapskrav och bedömning

Kunskapskrav (se nedan)

Det som bedöms är din förmåga att: 

 • kunna alla bokstavsljud.
 • läsa ihop bokstäver till ord och förstå det du har läst. 
 • läsa enkla ord och meningar som är skrivna i SymWriter.
 • samtala om egna upplevelser så att andra förstår. 
 • lyssna på andra, ställa frågor och svara.
 • skriva ord och enkla meningar för hand och i SymWriter på dator.
 • använda mellanrum, stor bokstav och punkt.
 • återberätta en del av en saga med hjälp av bilder.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt med andra former för kommunikation,

förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra texter, och

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda och förstå ord, begrepp och enkla texter.

Att resonera om innehållet i olika texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och enkla texter. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler med gemener och versaler samt de vanligaste skiljetecknen.

Alfabetet.

Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.

Att ge och ta emot muntliga instruktioner.

Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven samtalar om elevnära ämnen och medverkar i att ställa frågor, ge kommentarer och uttrycka åsikter. Eleven medverkar i att berätta om vardagliga händelser.

Eleven skriver kända ord och medverkar i att skriva enkla meningar.

Eleven läser enkla meningar i bekanta och elevnära texter med kända ord. Eleven svarar på frågor om innehållet och visar begynnande läsförståelse. Eleven bidrar i kommunikation om innehållet i texter som eleven lyssnat till.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback