Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Fritidskul

Ångelstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 april 2018

Ungefär en gång per månad så får barnen möjlighet att visa upp någon "talang" för alla oss på fritidshemmet.

Ungefär en gång per månad kommer barnen att ha möjlighet att visa upp någon talang för oss andra. Detta sker i idrottssalen och all personal och alla barn på fritidshemmet närvarar.

Arbetssätt/metod

Barnen skriver upp sig på en lista någon vecka innan "månadskul". De har själva valt vilken talang de vill visa upp, ensam eller i grupp. Träning av talangen tar varje barn ansvar över. Behöver barnet någon musik eller speciell annan utrustning så bidrar vi i så stor utsträckning som är möjligt.

Tidsplanering av aktiviteten

Varje barn visar upp sitt uppträdande inför någon vuxen ett par dagar innan månadskul, detta för att säkerställa nivån på uppträdandet och bistå med eventuell rekvisita.

Utvärdering

Utvärdering av aktiviteten sker kontinuerligt på fredagsmötet där all personal deltar.


Läroplanskopplingar

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback