Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5 - 6

Vad är allt byggt av?

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Vi arbetar med hur ämnen är uppbyggda utifrån partikelmodellen. Vad är skillnaden på ett grundämne och kemiska föreningar? Hur är en atom uppbyggd samt vad är en molekyl? I vilka tillstånd kan ämnena finnas i och vad beror det på?

Laborationsvana

Vi arbetar med diverse laborationer där vi lär oss att hantera materialet på ett säkert sätt. Vi börjar att skriva labbrapporter.

Ämnenas smådelar

Vi arbetar med äldre världsbilder om hur tankarna gick om hur jorden var uppbyggd. Några viktiga historiska upptäckter tas upp som grundlade vår moderna syn på kemin samt hur ämnena indelas. Atomen beskrivs enligt partikelmodellen. Skillnaden mellan grundämne och kemisk förening förklaras samt vi skriver enklare kemiska formler som del av förståelsen vid kemiska reaktioner.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Vad är NO? Bedömningsmatris för Naturvetenskapligt arbetssätt åk 4-6
Uppgifter
repitition 4
Repetition 3
repetition 4
repetition 1
begrepp 1
undersökning 1
undersökning 1
begrepp 1
repetition 1
undersökning
undersökning 2
sortera efter egenskaper
sortera efter egenskaper
Undersökning 2
repetition 3
undersökning 3
undersökning 3