Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 6

Lunch på Trollet

Förskolan Tomtberga, Östhammar · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Måltiderna ser vi pedagoger som en möjlighet till att samtala med barnen, ge dem möjlighet att känna tilltro till sin egen förmåga samt tid till ro och känna nyfikenhet till mat

Syfte

 

När vi äter våra måltider vill vi ge barnen en stund av matro samtidigt vill vi ta tillvara på måltiden som en del i lärandet. I måltidsstunden ges tillfälle att träna sitt språk, sin kommunikativa förmåga, det sociala samspelet samt samarbetsförmågan. Vi vill uppmuntra barnen till att smaka på den mat som erbjuds för dagen, inget tvång! Vi vill att barnen ska bli nyfikna på maten och känna att de själva vill prova på. Barnen får träna på att be om det de vill ha skickat till sig, de får träna på att gemensamt dela på den mat som serveras.

 

Vad ska utvecklas/utmanas:

 

Varje barn ska utveckla sin förmåga att själv lägga upp mat och genom turtagning skicka vidare karotterna till de andra runt bordet. Samt att gemensamt komma överens och dela på tex gurkstavar och morötter så att det räcker till alla som vill ha.

Varje barn ska utveckla sin förmåga att använda bestick

Varje barn ska utveckla sin förmåga att förstå vikten av att äta i lugn och ro

Varje barn ska utveckla sin förmåga att samtala med och lyssna på andra.

Varje barn ska utveckla sin förmåga att på ett trevligt sätt visa/berätta vad man vill ha, att efter lunchen duka av sin tallrik och bestick på vagnen.

 

Mål

 

Målet är att barnen ska känna nyfikenhet kring mat genom att de själva får ta så stor del mat de känner för. Målet är att barnen och pedagog får en fin stund tillsammans, att det skapas en samvaro mellan barn/pedagog barn/barn. Målet är att ge barnen en positiv upplevelse av måltiden. Målet är även att barnens grupp- och självkänsla främjas

 

 

Utvärdering

Vi har under året arbetet med att smaka på maten samt att ha matro. Alla barnen ha utvecklat modet att smaka på maten. Många har upptäckt många maträtter som de inte visste att de tyckte om.

Vi har även tränat på att dela på maten så att den räcker till alla. Det har varit svårt att tänka och se hur mycket man kan ta själv, men vi har tillsammans hjälpts åt så att alla har fått. Barnen har kommit med många idéer på hur vi ska dela lika.

Vi har haft många trevliga stunder vid maten och vi har utvecklat många färdigheter som vi har tränat på (se ovan).


Läroplanskopplingar

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback