Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Magic! åk 6

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 december 2017

Till materialet finns en Classbook med olika texter. Längst bak hittar du Magic Pages med fraser, grammatik m.m. Till boken finns även en web-del där du kan logga in och lyssna på alla texter och göra massor av bra övningar och träna på glosorna

Magic åk 6

Du kommer att få lära dig om ungdomars vardag och aktiviteter och fakta om olika engelsktalande städer och länder.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att

 • förstå när andra pratar engelska
 • läsa och förstå engelska
 • själv tala och skriva engelska
 • reflektera kring hur de som lever i engelsktalande länder har det och jämföra med dig själv

Undervisningens innehåll

 

Läsa texter i Magic 6 Classbook och skönlitterära böcker på engelska.

 

Göra övningar i boken Tummen upp, som är förberedande inför de nationella proven i engelska.

 

Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.

 

Skriva texter av olika slag, t ex faktatexter, beskrivningar, dialoger och brev.

 

Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör, sånger osv.)

 

Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.

 

Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

 

Lära oss om olika engelsktalande länder.

 

 

Hur?

 

Vi arbetar enskilt, i par, smågrupper, talkörer, sjunger och läser i "bikupa".

Vi ser på filmer, leker lekar, använder spel och dramatiserar dialoger. 

 

 

Detta kommer bedömas

 

Din förmåga att:

 

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift 
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i texter

I slutet av terminen får du ditt första betyg i engelska. 

 

Bedömningen sker med:

 • läxförhör
 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter
 • Prov
 • Övningar i boken Tummen upp

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Matriser i planeringen
Magic! åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter