Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

8

ht 17 Antiken och gipsmasker

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 mars 2024

Du ska planera och skapa en gipsmask inspirerad av antikens gudar, konst och arkitektur.

Materialet som kommer användas är gips och gipsbindor.

Du väljer själv om inspirationen kommer från antikens Rom, Grekland, Egypten eller Kina. Det viktigaste är att det framgår vilket område du valt ifrån.


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen
Antiken och gipsmasker
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback