Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Idrott & Hälsa: Motorik och rörelse HT-17

Björkåsskolan, Unikum Piloter HT16 · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Motorik och rörelse

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Det här ska vi göra 

Träna på olika spel och lekar med motoriska inslag

Vi ska tala om olika begrepp inom idrott och hälsa

Vi ska träna på att anpassa oss till olika aktiviteter

Diskutera och resonera kring regler i olika spel och lekar

 

Det här ska vi bedöma:

Din förmåga att:

- Röra dig allsidigt och ergonomiskt

- Koordinera ihop olika grundmotoriska övningar

- Reflektera och analysera kroppsliga och mentala effekter av några träningsformer 

- Anpassningsförmåga till olika aktiviteter

- Att delta i lekar och olika spel 

- Reflektera och diskutera om olika skaderisker i lek och spel 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Matriser i planeringen
Dina kunskaper
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter