Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska åk 1 2017/18

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Svenska åk 1

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad?

 • Att du kan ljudet på alla bokstäver och vet hur de skrivs
 • Att du kan läsa enklare texter i småböckerna i klassrummet
 • Att du vågar prova själv att skriva text till bilder eller vad du varit med om
 • Att du lyssnar på vad vuxna och barn berättar
 • Att du själv berättar tex. om något du gjort och om saken i "hemliga" påsen

Hur?

 • Enligt Skolverkets bedömningsstöd
 • Vi tittar på texter du skrivit.
 • Att du är med på samtalen både genom att säga saker själv och att lyssna på dina kamrater
 • Du har med dig den "hemliga" påsen och kan berätta något när det är din tur

Undervisning och arbetsformer

 • bokstavsgenomgångar till alla bokstäver
 • anpassade arbetsblad
 • vi skriver om saker vi gjort, vi skriver sagor och vi skriver till bilder
 • läsa högt för vuxna och för andra barn
 • boklån och tillfällen att själv läsa i böcker
 • vi lyssnar och berättar för varandra vad vi varit med om
 • "hemliga" påsen där du får ta med en sak och berätta om
 • olika språkövningar tex. rim, sammansatta ord, klappa stavelser
 • undervisningsfilm
 • att skriva och göra övningar på Ipaden

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback