Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild

·

Årskurs:

4

Den magiska dörren

Trönö skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 22 september 2021

Ni kommer att arbeta med Josef Sahlins skrivprojekt "Den magiska dörren". Ni kommer att skriva en roman bestående av flera kapitel där vi tränar oss i att skriva olika typer av texter.

 

 

Arbetsområde: Den magiska dörren

 

 

 

Centralt Innehåll:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter
 • Skriva, disponera och redigera texter
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • Förmågan att formulera dig och kommunicera i tal och skrift - tilltro till din språkförmåga
 • Förmågan  att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt analysera texter för olika syften.
 • Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Förmågan att skapa och bearbeta texter - enskilt och tillsammans med andra
 • Intresse för att skriva samt stimuleras till att uttrycka dig genom olika estetiska uttrycksformer.

 

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Den magiska dörren". Boken kommer att innehålla 9 kapitel samt bilder, dessa skriver du med stöd från en given beskrivning. Varje kapitel är unikt och ger dig möjlighet att träna på olika texttyper. Du ges även tillfälle att utveckla ditt skrivande genom att öva på att hålla en röd tråd, kunna ge och ta emot respons, samt arbeta med språkstruktur och grammatik.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Mall för kunskapskrav svenska
Uppgifter
Den magiska dörren

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback