Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, Bild

·

Årskurs:

2

Sof Sagor och sägner

Sofiebergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 juni 2018

Under en tid framöver kommer vi att befinna oss i sagans värld. Vilken är din favoritsaga? Vad är typiskt för en saga? Vad ska man tänka på när man skriver en saga? Med hjälp av olika sagor kommer du få träna dig på att läsa, lyssna, återberätta, skriva och illustrera.

 Vad ska jag lära mig?

- känna till någon känd folksaga och kunna återberätta den kortfattat.

- skriva en saga där jag har med några typiska drag från sagogenren.

- skapa bilder som förstärker min saga. 

 

Hur ska jag lära mig?

I undervisningen kommer vi att:

- besöka Hallandsgården och lyssna på olika sagor och sägner

- träna på att muntligt berätta sagor gemensamt med hjälp av t ex bilder
- lyssna på olika kända sagor och träna på att återberätta dem på olika sätt t ex med hjälp av bildstöd eller genom att dramatisera.
- prata om och hitta mönster i sagorna så att jag lär mig vad som är typiskt återkommande i sagor.
- skriva en saga gemensamt
- skriva en saga enskilt eller tillsammans med en kamrat
- titta på bilder, skapade av olika illustratörer, tillhörande sagogenren. 


Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

Du skriver en saga själv eller tillsammans med en kamrat där du har med typiska drag från sagogenren.
Du återberättar en känd folksaga med eller utan stöd av bilder.
Du skapar passande bilder till din saga som förstärker texten.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Matriser i planeringen
Sof Sagor och sägner
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback