Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematik åk 8 kap 2 Geometri vecka 40 - 45

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Areaberäkning av - rektanglar - parallellogram - trianglar - cirklar Areaenheter Symmetri

Mål:
 
- förstå begreppet area
 
- beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar
 
- använda de vanligaste areaenheterna
 
- använda skala och göra mätningar i ritningar
 
- förstå spegel- och rotationssymmetri

 

Tidsplanering:
 
Vecka       Grön/Röd kurs                        Blå kurs                
 
40               Sid 46                                   Sid 60                    
 
41               Sid 51                                   Sid 63                    
 
42               Sid  55 + Diagnos/E-prov      Diagnos/E-prov                 
 
43               Röd kurs                                Arbetsblad               
 
45                Röd kurs/Repetition/Prov D-A
 
 
Exempeluppgifter:

Exempeluppgifter prov 2 åk 8

E-nivå

 


 

 

1    Hur stor area har figurerna?

a 1 ruta är 1 cm2 b. Rektangeln är 5 cm lång och 3,5 cm bred.


   1a Månghörning .jpg                 1b .jpg

2   a) Rita en rektangel med arean 18 cm2.

b) Hur stor omkrets har din rektangel?


 

3   a) Rita en kvadrat med omkretsen 20 cm.

b) Hur stor area har din kvadrat?


4   Rummet är ritat i skala 1:100. Rektangeln på bilden är 5 cm lång och 3 cm bred.

4.jpg

a) Hur långt är rummet?                                                                                                       

 b) Hur brett är rummet

     c) Hur stor area har rummet?

 

5   Vad ska stå på raden?

a) 1 m2 = ___ dm2

b) 125 dm2 = ___ m2                                                                                                    

 

 

 

6   Hur stor area har

a) triangeln  

7a.jpg

b. cirkeln

7b.jpg

 

7   Räkna ut arean av en cirkel med diametern 20 m.

 

 

E - A nivå

8   Vad ska stå på raden?

a) 2 hektar = ___ m2                                                                                                                                       

b) 5 000 m2 = ­­___ ha

 

9   Max och Louis prövar karusellen. De åker ett varv. Hur mycket längre har då Max åkt än Louise?

del2 6.jpg

10   Ett skogsområde ser ut som bilden visar.                                                                

Hur stor area har området? Svara i hektar.                                                                  

 
del2 4.jpg

11   Uppland har en befolkning på 1,3 miljoner och en area på 13 000 km2.

Vilken folktäthet har Uppland?                                                                               

 

12                        Hur stor area har det streckade området?  

                           Radien är 2 cm

 

del2 7.jpg

 
IT-baserat mtr:
Genomgångar:
https://www.youtube.com/watch?v=YUOHHS9M8EY Omkrets och area av en cirkel
 
Kahoot

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback