Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Historia

·

Årskurs:

3

Människans historia - forntiden

Munspelets skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Hur länge har vi människor funnits? Hur var det under istiden? Fanns det människor och djur i Sverige då? Du kommer att få upptäcka livet på sten-, brons- och järnåldern. Hur levde människorna, vad levde de av och hur var deras liv?

Mål för elev

Du ska visa att du:

 • kan berätta något om människans uppkomst och utveckling
 • kan ge exempel på hur människor levt under de olika tidsåldrarna stenålder, bronsålder och järnålder
 • förstå olika tidsbegrepp samt läsa av en tidslinje
 • kan ge exempel hur man kan se spår av forntiden i naturen

Innehåll

 • Människans uppkomst och utveckling
 • Istiden
 • Spår av istiden som går att se i vår natur
 • Stenålder, bronsålder och järnålder - hur människor levde under dessa tidperioder

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta så här:

 • ha genomgångar 
 • se på bildspel/ film
 • läsa och bearbeta faktatexter
 • skriva faktatexter utifrån olika modeller
 • göra beskrivande bilder till egna faktatexter
 • diskussioner och arbetsuppgifter i små grupper

Redovisning

Du kommer att få vissa vad du kan genom att kontinuerligt under arbetsområdet:

 • skriva egna faktatexter och göra beskrivande bilder
 • svara på frågor skriftligt om de olika tidsperioderna
 • delta i diskussioner

Koppling till styrdokumenten


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback