Skolbanken Logo
Skolbanken

Biet ht-17 Omvärlden

Pysslingen Förskolor Vårängen, Pysslingen · Senast uppdaterad: 21 november 2017

SYFTE: utifrån barnens överenskommelser/undervisningsfokus och förskolans läroplan/Funktionell kvalitet upprättas denna PP. För att barnen ska få det de har rätt till och därmed kunna utvecklas i sin fulla potential.

Strävansmål:

Öka kompetensen i arbetslaget kring normkritiskt och interkulturellt förhållningssätt ,och att synliggöra det i olika uttrycksformer tillsammans med barnen.

Öka kvalitén ytterligare inom matematik . 

Öka alla barns rätt till inflytande.,

     

  • Målen kan med fördel hämtas hela eller delar av från Lpfö. Målen kan oxå skrivas av oss själva.

VAD ska undervisningen utmana.

  • Utifrån varje barns överenskommelse ska vi utmana barnen att känna trygghet i förskolans omvärld, utmana i att berätta , utrycka tankar , ställa frågor , argumentera och kommunicera med andra. Dela fokus i lek och aktiviteter . 

 

       

 

 

Här skrivs vilka förmågor som pedagogen ska utmana, stimulera skapa förutsättningar för uppmana m.m. samt genom vilka objekt.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Pedagogerna ansvarar för sitt område att planera samt att få in våra strävansmål , utmanande undervisning samt fokus orden i aktiviteterna. 

Skogen M

Sherborne M

Tema arbete A

Alla pedagogerna ansvarar för samling och alla rutinsituationer under dagen. 

 

Här beskrivs antal barn och pedagoger som ska vara deltagare respektive projektledare samt även hur dessa barn är som grupp. Vad de har för förmågor, intressen och behov samt var befinner de sig kompetensmässigt. Det är naturligtvis av stor vikt som projektledare/pedagog att känna till barnens förtjänster och nuläge. Detta för att vi ska utmana barnet vidare i sin kompetens och ge dem möjlighet till att utvecklas i sin fulla potential. Med andra ord ska vi bedriva undervisning och barnen ska lära sig hela tiden och med hjälp av oss befinna sig i en proximal utvecklingszon.

Förberedelser:

samla ihop mjölkkartonger till aktiviteten skapa hus. 

Klippa ut och laminera fokus orden , sätt upp dem på avdelningen . Planera in dem i aktiviter. 

Laminera sagobilder

Klippa ut geometriska förmer i olika storlekar och färger

Köpa jord och frön

Planera in besök på biblioteket. 

 

Vad behöver du som pedagog leta fram när det gäller material, både fysiskt men även information kring ämnet du vill belysa i syftet.

Aktiviteter:

På tisdagsplaneringen jämnaveckor ( morgonen ) ha check points och reflektera över normkritiskt och interkulturellt förhållningssätt i vårt arbete . 

Under sagostunden berätta samma saga på olika sätt (normkritiskt)

Skapa sagopåsar med riktiga föremål samt sagobilder som barnen kan använda själva. 

skapa ett hus av mjölkkartong , där en liten pappersfigur av mej själv bor . Husen används i leken . 

Att använda fokus orden( bilderna ) i alla aktiviteter , och att synliggöra dem  på avdelningen både som bildstod och i handling. 

Gå på upptäcktsfärd i närområden i smågrupper och fotografera olika hus

Använda bilderna vi tog på hus för att rita/måla egna hus

Skapa/klistra hus av olika geometriska former i olika storlekar och färger

tillsammans med vårdnadshavare skapa hus med hjälp av olika geometriska former som ska samlas till vår gemensamma stad (interkulturellt)

skapa hus av mjölkkartonger och plantera gräs i dem

Gå till bibliotek med några barn i taget och introducera , vad gör man på ett bibliotek , hur lånar man böcker. 

På Sherborne: stärka gruppkänslan igenom att ha en trevlig och rolig stund tillsammans, använda fokus orden när man ställer sig i leden och i övningarna, dela fokus i de olika övningarna

Vad eller vilka aktiviteter, utifrån barnets/barnens intressen, kommer du använda dig av för att utmana barnet/barnen i sin proximala utvecklingszon.

Efterarbete:

Reflektera och utvärdera temat under pågående arbete , för att se var vi är och vart vi är på väg . Genom dokumentation reflektera tillsammans med barnen för att synliggöra barnens lärande. 

 

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback