Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Bedömningsstöd av läs- och skrivutveckling åk 1-3

Forssaängskolan F-6, Borlänge · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Detta bedömningsstöd är skapat utifrån Skolverkets Bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling. Elev i årskurs 1 bör ha uppnått Avstämning A i slutet av årskurs 1. Elev i årskurs 2 bör ha uppnått Avstämning B i slutet av årskursen. Detta för att säkerställa att elevens läs- och skrivutveckling fortskrider som det är tänkt. För årskurs 3 gäller att Avstämning C samspelar med kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskursen enligt kursplanen i svenska/svenska som andraspråk.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sammanställning av din skrivutveckling
Sammanställning av din läsutveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback