Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Wings 7 Looks

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 oktober 2018

Vi kommer att arbeta med att lyssna, läsa, skriva och prata om kläder och hur man ser ut. Vi utgår från Section 2 i Wings 7.

Innehåll: 

  • Some Useful Vocabulary TB s. 30-31
  • What are you wearing TB s. 32
  • Shopping phrases TB s. 33
  • I think I like second hand TB s. 34-35
  • Describing people TB s. 38-39
  • Grammatik: possessiva pronomen, tidsprepositioner, preteritum av verb WB p. 43-54

 

Material:

 

Bedömningsuppgift: 

Skrivuppgifter: Beskriva sig själv, beskriva en annan person.

Kunskapskrav som bedöms:

Formulera sig i skriftlig framställning.

Bearbeta egna framställningar.

Tips! Tänk på att alla texter finns inlästa i inläsningstjänst och på nätet nok.se/extramaterial. Behöver du din inloggning så hör av dig till mig. 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Områdesprov. Describing people
Högläsning av dialog

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback