Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 2

Idrott och hälsa Råå Södra

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Idrott och hälsa är ett ämne där eleverna är fysiskt aktiva och utvecklar sin allsidiga rörelseförmåga. Det ger också kunskaper om sambandet mellan rörelseaktiviter och välbefinnande och hälsa. Undervisningen i ämnet bidrar även till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Dina mål och det vi kommer att arbeta med:

Du ska:

  • leka lekar och spela spel
  • ha undervisning såväl praktiskt som teoretiskt.
  • dansa och röra dig till musik
  • delta aktivt under lektionstid
  • öva dina grovmotoriska grundformer (t.ex. springa, hoppa klättra)
  • känna till att det är viktigt att röra på sig och äta allsidig kost för att kroppen ska må bra

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback