Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Idrott och Hälsa, pedagogisk planering år 6 Ht 2019 - Vt 2020

Skånhällaskolan F-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Lgr 11, Idrott och Hälsa under läsåret 2019/20

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Du kommer att få undervisning i...

 • Dans
 • Redskapsgymnastik
 • Teori 
 • Bollspel
 • Friidrott
 • Samarbete
 • Kondition
 • Styrka
 • Första hjälpen
 • Orientering
 • Friluftsliv
 • Lek
 • Nätspel
 • Styrka

I undervisningen kommer du att:

-  delta i moment under danslektionerna

-  delta under redskapsperioden och arbeta utifrån "övningspappret

-  prova på och aktivt deltaga i de bollspel som presenteras under terminen

-  aktivt delta på friidrottsundervisningen samt friidrottsdagen

-  delta under orienteringsperioden samt att genomföra orienteringsdagen med godkänt resultat

-  Vandra i naturen samt allemansrätten

-  delta på konditionstesten och sträva efter att förbättra sina resultat samt få en förståelse för vikten av en god kondition och hur man kan       påverka den 

-  prova på och aktivt deltaga i de nätspel och lekar som presenteras under terminen

-  aktivt delta på styrkelektionerna samt förstå vikten av en god styrka och hur man kan påverka den

-  diskutera vad som gäller saker som påverkar vår hälsa (kost,sömn och motion)

-  visa samarbetsförmåga inom samtliga idrottsaktiviteter under hela läsåret

 

Bedömning

Görs kontinuerligt under terminen med avstämningar som dels kan ske genom inlämningar, och dels genom att man aktivt deltar på lektionerna och genom matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa år 6 skånhällaskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter