Skolbanken Logo
Skolbanken

Storgruppen 2017-2018

Hedhamre förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Varje år i september startar Storgruppen. Den består av de äldsta barnen på förskolan och som ska börja förskoleklass hösten 2018. Storgruppen har vi startat för att ge de äldsta barnen lite mera utmaningar.

Storgruppen består i år av 8 barn som är glada, nyfikna och vetgiriga. En dag i veckan samlar vi Storgruppen och har olika aktiviteter. Vi utgår ifrån vad barnen är intresserade av och därför kan områdena som vi jobbar med variera. Just nu arbetar vi med hösten på olika sätt och barnen är väldigt intresserade och positiva till aktiviteterna. Vi vill att Storgruppen ska få fördjupa sig mer i det dom är intresserade av. Vi vill att aktiviteterna detta läsår ska ge barnen så mycket erfarenheter som möjligt och att de ska få prova på olika tekniker, material och tillvägagångssätt.

Varje tisdag förmiddag har vi Storgruppen. Tiden varierar beroende på aktivitet. 

Förskolläraren som har Storgruppen ansvarar för dokumentationen.

Dokumentationen sker via fotografering/film via Unikum. Det barnen skapar sätts upp på väggen och sedan flyttas det över till barnens pärmar.

Reflektioner sker löpande av ansvarig pedagog och utvärderingen görs vårterminen 2018.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter