Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik X kap 3

Maserskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

I dessa två kapitel fokuserar vi på Längd, tid och samband. Det innebär att vi arbetar med att ange tid på olika sätt, beräkna hastigheter och tolka resultat från tabeller och diagram. Detta kapitel innehåller också flera olika enheter och enhetsomvandlingar.

Pedagogisk planering: Matematik, År 7.

Kap 3

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få möjligheter att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Välja och använda och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Föra och följa matematiska resonemang.
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Mål:

I kap 3 kommer du arbeta med och lära dig mer om

 • att uttrycka längd och tid med lämpliga enheter (vi säger sällan 2 000 000 mm. Det är lättare att säga 2 km)
 • utföra beräkningar med tid (1,5 h är 1 timme och 30 min. Tiondelen anger tiondels timme - inte antal minuter)
 • sambandet mellan sträcka, tid och hastighet
 • skapa tabeller för att sammanställa statistik
 • avläsa, tolka och rita diagram
 • ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang (medelvärde, median, typvärde)
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet (+ de grundläggande begreppen från kap 1+2)
 • fortsätta problemlösningsövningar och logiskt tänkande uppgifter.

 

Kurslitteratur

Matematikboken X     102-161 + läxsidor och extra stenciler

Matematik med digitala verktyg - tex liber online matematik X. Kap 4.2, 4.3, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6

 Arbetsprocess

 • Läraren kommer att ha föreläsningar och genomgångar av alla moment.
 • Eleverna arbetar sedan med uppgifter i matematikboken enskilt och i grupp.
 • Eleverna är delaktiga i grupp och klassdiskussioner
 • Läraren hjälper och assisterar eleverna under arbetet.
 • Eleverna testar sig själva med diagnoser.
 • Eleverna fördjupar sig eller tränar mer i de olika momenten.
 • Eleverna avslutar arbetsperioden med ett skriftligt prov.

 

Viktiga begrepp

Förlänga, förkorta, längd, tid, hastighet, prefix, kilo,deci, centi, milli, frekvenstabell, stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, median, typvärde.

Det är viktigt att du är i fas med planeringen och vet vad vi arbetar med under lektionerna.

(planeringen nedanför är tillsvidare, men någon lektion kan givetvis ändras. Den ger en fingervisning om vad vi arbetar med)

 

Tidsplanering:

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Läxa

50

Enheter för längd

Enheter för längd

Tid och rörelse

 

51

Tid och rörelse

 

Tid och rörelse

-           

 

2

-           

-           

3.3 Hastighet

Arbetsblad

3

3.3 Hastighet

Intro tabeller och diagram

3.4 Tabeller och diagram

S 127

4

3.4 Tabeller och diagram

S 136

3.5 Lägesmått

Arbetsblad

5

3.6 lägesmått från tabeller och diagram

3.6 lägesmått från tabeller och diagram

Blandade uppgifter

Läxa 10

6

Blandade uppgifter

Problemlösning

Kan du förklara s 155

Arbetsblad

7

Problemlösning / fördjupning

Problemlösning / fördjupning

Prov

 

Plugga till provet

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
         
         
         

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik, Maserskolan grundmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback