Skolbanken Logo
Skolbanken

Hållbar utveckling Träningsskolan

Eriksberg anpassad grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Vi skall lära oss att värna om vår miljön och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

 

     *Vi ska träna oss på att göra aktiva val i frågor som rör natur och miljö. 

     *Vi skall träna på att sortera våra sopor.

      *Vi skall ta reda på vad som händer med soporna som vi kastat. 

      *Vi skall undersöka olika material och hur de påverkar miljön. 

      *Vi skall ta reda på vad man kan göra med saker som man inte vill ha, men som fortfarande går att använda. 

      *Vi skall skapa nytt av skräp.


Läroplanskopplingar

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Fotografering och filmande.

Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.

Återvinning och hur den fungerar.

Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.

Matriser i planeringen
Återvinning och återbruk.
Uppgifter
Sopsortera.
Utemiljön.
Återbruk.

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback