Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Liv åk 6

Nannaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 oktober 2018

Vad är gemensamt för allt som lever? Vad skiljer växter och djur från varandra? Hur fungerar pollinering för olika typer av växter? Hur har olika djurgrupper löst livsviktiga funktioner så som andning, fortplantning m.m.? Det är några av de frågor vi kommer att arbeta med.

Mål:

När vi har arbetat med det här området ska du kunna förstå och förklara följande:

  • Djurcell och växtcell
  • Vad som kännetecknar LIV
  • Hur växter är uppbyggda
  • Pollinering och fröspridning
  • Ryggradslösa djur och ryggradsdjur
  • Växelvarma och jämnvarma djur
  • Yttre och inre befruktning
  • Cellandning och fotosyntes
  • Jämföra andning, fortplantning och energiintag hos olika djurgrupper

Bedömningsuppgifter:

  • Prov torsdag 8 november

Läroplanskopplingar

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
LIV
Några exempel på andning, fortplanting och energiintag

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback