Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7

Geografi Naturkatastrofer åk 7 HT2020

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Naturkatastrofer kan inträffa nästan var som helst. Hur påverkar det människorna som lever i områden som drabbas? Hur påverkar det miljön och samhället och kan det påverka oss i Sverige?

 

 

Introduktion

Allt oftare kan vi läsa att det händer naturkatastrofer på vår jord. Vi kommer att lära oss om varför de händer och om vi kan göra något för att förebygga dessa katastrofer.

Innehåll 

·        Vilka förmågor ska vi utveckla?

 • Analysförmåga (du ska kunna resonera om varför naturkatastroferna uppstår och kunna förklara vad det blir för konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen).
 • Begreppslig förmåga (du ska kunna förklara och använda nedanstående geografiska begrepp).
 • Kommunikativ förmåga (du ska muntligt redovisa ditt arbete för klassen)

 

Detta ska du kunna:

·        Du ska kortfattat kunna förklara nedanstående begrepp (skriftligt läxförhör): 

 vulkan, magma, jordens plattor, seismograf, jordbävningar, orkan, tornado, tsunami, lavin, jordskred, erosion, vittring, ökenspridning, överbetning, övergödning, översvämningar, överbefolkning.

Du väljer en typ av naturkatastrof. Nedanstående punkter ska vara med i ditt arbete:

 1. Hur har naturkatastrofen uppstått?
 2. Hur har naturkatastrofen påverkat människornas liv där den ägt rum?
 3. Hur såg förutsättningarna ut på den plats där naturkatastrofen inträffade (natur, ekonomi, befolkning). 
 4. Vad gör människor för att minska naturkatastrofernas följder på den plats du valt att beskriva.
 5. Källkritik: Redovisa skriftligt vilka källor du använt dig av och resonera om källornas trovärdighet och relevans.

 

Arbetssätt

 • Genomgång på lektion av naturkatastrofer.
 • Vi kommer att se några filmer om naturkatastrofer.
 • Du kommer att få arbeta med begrepp inom arbetsområdet
 • Du kommer att få göra en presentation av en naturkatastrof som ska redovisas för klassen eller i grupp.

·     

Bedömning

 • Du kommer att göra en presentation i grupp eller i klassen av den naturkatastrof du valt. 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
HT-17 Ge Naturkatastrofer
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback