Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Biologi

·

Årskurs:

1 - 3

Näringskedjor

Uppsävjaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Allting i naturen hör ihop och är beroende av varandra. I det här arbetsområdet ska du få lära dig om vad näringskedjor är och hur de fungerar.

Hur ska vi lära oss

Vi kommer att läsa i NO-boken, se en film om ekologins grunder och lära oss om näringskedjor. Vi kommer att göra näringskedjor tillsammans och individuellt. Under samtal och diskussioner kommer ni att lära er hur näringskedjor fungerar.

Vi kommer att lära oss och arbeta utifrån begreppen: 

 

näringskedja

närings

rovdjur

växtätare

nedbrytare

producent

konsument

toppkonsument

Mål

Du ska kunna:

- förklara vad en näringskedja är

- ge exempel på olika näringskedjor

- använda områdets begrepp

(se matris)


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Näringskedjor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback