Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Planering Lillberget/Kilsmyran

Gemensamt Söderhamns förskolor, Söderhamn · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Av- och påklädning med barn i 2- och 4-årsåldern. Barnen vill prova på att klä av sig och på sig själva. De vet att armarna ska in i jackan.

Nuläge

 Många barn har svårt att klä på sig och behöver träna på det.

 Ge barnen möjlighet och tid att prova i sin egen takt.

Att dra upp en dragkedja kan vara svårt för de yngre barnen då de kanske inte har utvecklat finmotoriken.

Mål

 Barnen får först träna på att klä av sig innan de tränar på att klä på sig. De större barnen ( 4 år) tränar på att ta av sig sina skor själva med hjälp av en stövelknekt.

 1.Jag kan ta av mig jackan. 2. Jag kan ta på mig jackan. 3.Jag kan ta av mig skorna. 4. Jag kan sätta på mig skorna.

 Att barnen ska bli mer självständiga i sin av- och påklädning.

 Att de känner att de klarar av det.

Syfte

 Det är viktigt att de kan sköta av- och påklädning själva för att känna sig trygga.

Alla barn har nytta av att klara sig själv.

Genomförande

 Vi låter barnen få pröva på att klä på och av sig till de känner sig trygga med det.                                                                      .

De kan få träna på aktivitetstavlan där de finns olika aktiviteter.

 Alla

 Olika barn behöver olika lång tid så det viktigaste är att barnen tycker det är roligt när de kan.

Dokumentation under lärprocessen

 Vi dokumenterar med bilder och kortfattad information. Barn och pedagoger.  Löpande.

Ansvar

Pedagogerna

Uppföljning

 Löpande

Hur går vi vidare? När man ser att barnen klarar av en uppgift så utmanar man dom med svårare uppgifter.

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback