Skolbanken Logo
Skolbanken

Babblarna

Viken, Storfors · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

Utifrån våra grupps intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska miljön. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö98).

 

Utifrån våra grupps intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska miljön. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö98).

 

 

 

Dadda är med oss ute i skogen och på gården och han kommer med roliga experiment.

 

Bobbo är ju vår rörelse expert så han är med oss och sjunger och dansar, gör hinderbanor och är med oss när vi cyklar och hoppar rep på gården.

 

Bibbi gillar matematik så hon är med oss och hjälper oss räkna barnen på samlingen, sortera och lösa problem, är med oss och spelar spel.

 

Doddo står för empati och värdegrunden. Så han är med oss och hjälper oss hur man ska vara en bra vän, vänta på sin tur när man pratar och när man leker/spelar.

 

Babba älskar bokstäver så han är med oss och läser böcker och i samlingen när vi ska hitta våra skyltar med våra namn på. När vi målar och skriver på papper.

 

Diddi älskar att skapa så hon finns oftast med i vårt målarrum när vi skapar med olika material och färger.

 

 

 

Syftet är att använda ett lustfullt verktyg (Babblarna) när vi utgår från barnens intresse i arbetet och synliggöra våra mål i läroplanen.

 

Att vi synliggör den pedagogiska dokumentationen för barnens intresse för Babblarna.

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter