Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi HT-17 Åk 4-6

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Vi undersöker matens innehåll och betydelse för människan. Vi tittar på konserveringsmetoder både i historien och nu. Vi experimenterar med mat och funderar på vad människan behöver för att leva.

Arbetsformer:

  • Experiment
  • Film
  • Faktatexter
  • Genomgångar 
  • Arbete i grupp och enskilt
  • Redovisning i form av skapande/teater/vernissage
  • Test

Läroplanskopplingar

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Kemi HT-17
Uppgifter
Människan i rymden del 2
Människan i rymden - Del 1
Människan i rymden del 1
Människan i rymden del 1