Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Svenska åk 3

Kvibilleskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Syfte

Undervisningen skall bidra till att stärka elevernas medvetenhet

om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa

förmågan. Språk är människans främsta redskap för att tänka,

kommunicera och lära. I mötet med olika typer av texter skall

eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk. Genom språket

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar

och förstår hur andra känner och tänker.

 

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar,

generationer och språk möts. Undervisningen skall stimulera

elevernas intresse för att läsa och skriva.

 

Vi tränar:

·      Lässtrategier för att förstå och tolka texter

·      Strategier för att skriva olika typer av texter, t.ex. tankekarta, fyrfältare, händelseförlopp.

·      Enkla former för textbearbetning, t. ex att i efterhand läsa sin text och göra förbättringar.

·      Skriva olika texttyper t.ex. instruerande, berättande och fakta samt deras budskap, uppbyggnad och innehåll.

·      Att skriva för hand och på dator/lärplatta.

·      Använda stor och liten bokstav, punkt och frågetecken och utropstecken samt stava vanligt förekommande ord

·      Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

·      Muntliga presentationer om vardagsnära ämnen.

·      Bilders betydelse för att förstärka ett budskap både i tal och skrift.

·      Läsa med inlevelse.

 

Vi tränar genom att:

·      Vi läser tillsammans och enskilt skönlitterära texter/böcker.

   Vi lyssnar på texter via t.ex. inläsningstjänst.

·      Återberättar texter i par, grupp och helklass muntlig och skriftligt.

·      Samtalar och resonerar om texters budskap, innehåll och kan koppla detta till egna erfarenheter.

·      Skriver texter enskilt, i par, och helklass utifrån textmallar.

·      Samtalar om texters uppbyggnad och hur texter kan förstärkas av bilder.

    

 

Kunskapskrav åk 3:

·      Läsa bekanta och elevnära texter med flyt och med fungerande lässtrategi.

·      Kommentera och återge viktiga delar av ett innehåll som visar på läsförståelse.

·      Föra enkla resonemang om texters budskap och kunna relatera till egna erfarenheter.

·      Skriva enkla texter för hand och på dator/lärplatta.

·      Kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava elevnära ord.

·      Skriva berättelse med inledning, händelse och avslut.

·      Söka information ur anvisad källa och kan återge innehåll i enkla faktatexter.

·      Kombinera text och bild för att förstärka och förtydliga ett budskap.

·      Ge enkla omdömen om egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter.

·      Samtala om elevnära frågor samt ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

·      Beskriva en händelse så att innehållet tydligt framgår.

·      Ge och ta enkla instruktioner.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback