Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Evolution

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Människan - skapelsens krona? Människan har alltid funderat över frågan om hur liv har uppstått. Svaren förändras under tidernas gång. Så sent som för ett par hundra år sedan trodde man att alla levande varleser uppstod helt färdiga som genom ett trollslag, genom en gudomlig skapelseakt.

När du läst detta område ska du kunna: 

 • Beskriva hur anpassningar till miljön sker
 • Förklara hur det naturliga urvalet kan leda till nya arter
 • Ge exempel på den genetiska variationens betydelse (förklara mutationer)
 • Ge bevis för evolutionsteorin enligt Charles Darwin
 • Förklara fotosyntesens betydelse för livets utveckling
 • Beskriva huvuddragen i livets utveckling
 • Nämna några steg i människans utveckling

Undervisningen

Vi kommer arbeta med:
 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor 
 • Uppsats

Länkar

Livets uppkomst

Vägen till evolutionsteorin

Evolutionens grundpelare

Bevis för evolution

Artbildning

Människans evolution

 

https://urskola.se/Produkter/200127-Om-evolution-Dinosaurier-tid-och-fossil

https://urskola.se/Produkter/200126-Om-evolution-Galapagos-och-snygga-hanar

https://urskola.se/Produkter/200125-Om-evolution-Konkurrens-och-odlor

https://urskola.se/Produkter/200124-Om-evolution-Variation-och-skoldpaddor

https://urskola.se/Produkter/200123-Om-evolution-Charles-och-arternas-uppkomst

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är hur väl du:

 • samtalar om frågor kring evolution.
 • kan söka information om evolution i t.ex. böcker och filmer.
 • kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • visar dina kunskaper om evolutionens utveckling.
 • berättar om några evolutionsteorier.

 


Läroplanskopplingar

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Kopia av Biologi 7-9 Evolution
Uppgifter
Evolution

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback